Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Dnia 24 stycznia mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole panią dr Joannę Stępień i pana mgr Tomasza Mikulskiego z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

Nasi goście wygłosili wykład, a następnie odbyły się twórcze warsztaty, w których wzięli udział uczniowie klasy IIId i IIIf. W trakcie zajęć powstały mapy okolic szkoły. Każda była świetna! 

Organizator spotkania

Agnieszka Kulka-Radko