Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

 

10 stycznia ponad 30 uczniów z naszego Koła Caritas pod opieką pani Anny Hochleitner pomagało podczas koncertu BETLEJEM w Gdynia Arena. 

Był to niezapomniany czas z najpiękniejszymi kolędami z różnych stron świata, epok i kultur. Dochód z trasy koncertowej był przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących.