Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Dnia 21 stycznia uczniowie klas 1F oraz 3F wzięli udział w anglojęzycznych warsztatach, organizowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski.
Ich pierwsza część dotyczyła — między innymi — rozwoju i kultury teatru, odkrywając przed młodzieżą arkana jego powstawania w okresie elżbietańskim oraz ukazując żywe i barwne życie aktorów epoki. Następnie uczniowie z chęcią zwiedzili Teatr, zostając zaznajomieni z jego poszczególnymi częściami, na co dzień niedostępnymi dla zwykłego widza oraz mieli okazję wejść na scenę, widząc teatr z zupełnie innej perspektywy. Podczas drugiej części spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach aktorskich, w trakcie których szlifowali swoje umiejętności oratorskie oraz koncentrację, a także odgrywali krótką scenę zaczerpniętą ze sztuki Szekspira. Wizyta w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim okazała się być cennym doświadczeniem i świetną okazją do doskonalenia znajomości języka angielskiego. 
 
Barbara Szukiewicz, 1 F