Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

W czwartek 7. 02  odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „Gdynia – polskie okno na świat w  okresie międzywojennym”. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.)...

ikonograficzna /fotografie, obrazy itd./ źródłowa  (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Pomorza i Gdyni z lat 1918–1939. Ze względu na indywidualną formułę konkursu 01.02 odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły najlepszych sześciu uczniów.

W jury obok p. dyrektor Wiesławy Krysztofowicz i nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca  zasiadła  także przedstawicielka samorządu szkolnego Sara Zielińska z klasy II F. Po zaciętej ponad godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:

I miejsce Jakub Lesner – klasa I A

II miejsce Mateusz Czarny – klasa II A

III miejsce Adrian Gawdzik – klasa I A

IV miejsce Borys Szymański – klasa I A

V miejsce Mateusz Trzebiatowski – klasa II A

VI miejsce Kacper Cartaillac – klasa II F

Wszyscy, dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców, zostali uhonorowani dyplomami i książkami a pierwsza trójka również okolicznościowymi pucharami.
Leszek Sobieraj