Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Dnia 5 lutego, uczniowie klasy 1F o profilu lingwistycznym wzięli udział w warsztatach organizowanych w Muzeum Emigracji, pod tytułem „Wielokulturowość to nie nowość”. Zajęcia odbywały się w gmachu głównym dawnego Dworca Morskiego, dostarczając uczniom niezapomnianej lekcji historii.
Podczas warsztatów młodzież miała okazję zintegrować się poprzez grę zorganizowaną przez prowadzącą oraz przeprowadzić symulację stworzenia własnego państwa. Miało to na celu wcielenie się w rolę imigranta, poznanie jego sytuacji jak i przeciwdziałanie ksenofobii. Pod koniec warsztatów odbyła się żywa dyskusja dotycząca wielokulturowości, a następnie uczniowie mogli zwiedzić Muzeum Emigracji, podążając drogą przebytą przez państwa Sikorów. Z pewnością była to pouczająca i wartościowa wycieczka. 
 Barbara Szukiewicz, 1 F