W dniu 10 lutego 2019r. uczniowie IX Liceum uczestniczyli w uroczystościach miejskich na Skwerze Kościuszki z okazji 93. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Delegacja uczniów w składzie: Gracjana Czarnowska III F, Weronika Jażdżewska III F, Kamil Gracz II B, Marianna Krause II B i Paulina Siwert II B złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Polski Morskiej.


Tekst i foto: Wiesław Niemociński