Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-14.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

W sobotę 9. marca 2019 r.  odbyło się w auli IX seminarium "Komputer w szkolnym aboratorium przyrodniczm": Wodór - paliwo przyszłości, czyli o efekcie cieplarnianym i zanieczyszczeniu powietrza, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele gdyńskich szkół oraz nauczyciele akademiccy z Politechniki Gdańskiej. 


Seminarium jak co roku prowadził prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jako ekspert Międzynarodowej Komisji Energii Atomowej w Wiedniu zajmuje się m. in. budową reaktora termojądrowego w Korei Południowej (drugi pod względem wysokości finansowania po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej projekt naukowy na świecie) oraz wodorowymi ogniwami paliwowymi  w ramach projektu UE - “Fuel Cells Hydrogen Educational model for schools” in “Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking panel” (nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie). 
Podczas seminarium prezentowane były doświadczenia związane z energią wytwarzaną przez człowieka począwszy od ogniwa Volty poprzez pojazdy napędzane energią pochodzącą z wodorowych ogniw paliwowych do reaktora termojądrowego oraz zagadnienia związane z monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza.

Strona seminarium: http://sni.edu.pl/konf2019/

Tadeusz Bury

a tak przedstawia się relacja "drugiej strony", czyli uczestników  z tego wydarzenia

09.03.2019 w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbyło się IX Seminarium "Komputer w szkolnej pracowni przyrodniczej". Można było dowiedzieć się ciekawych rzeczy o wytwarzaniu energii oraz czystości powietrza. Przyszło wielu uczniów z różnych szkół, odwiedziły nas też młodsze dzieci z szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum. Nasz nauczyciel informatyki pan prof. T. Bury uświadomił nas jaka jest jakość powietrza oraz pokazywał czujniki, które wraz z uczniami zaprojektował. Wykład miał też profesor fizyki Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ciekawie opowiadał o wytwarzaniu energii podając wiele anegdot. Widzowie brali czynny udział w wykładach, obserwowali różnego rodzaju doświadczenia oraz uważnie słuchali. Na końcu wystąpiła pani profesor z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Opowiadała nam o różnego rodzaju sposobach pozyskiwania energii odnawialnej, pokazując przy tym zabawki i powerbank, które działały dzięki energii słonecznej. Całość seminarium była niezmiernie ciekawa.

Oliwia Kotłowska, Martyna Dęby Ic