Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Dnia 27.03 w Gdańskim Liceum Autonomicznym odbyła się finałowa uroczystość jubileuszowej X edycji Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Uroczystość tę zaszczyciła swoją obecnością Konsul generalna Cornelia Pieper, która złożyła serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom, którzy dotarli do tego etapu konkursu oraz jego laureatom. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice: Klaudia Kamińska z IIIF oraz Natalia Kwidzińska z IA. Nie udało im się wprawdzie zdobyć tytułu laureata, ale Natalia będzie miała jeszcze okazję „powalczyć o to trofeum” przez dwa najbliższe lata, a Klaudii chciałabym serdecznie podziękować za reprezentowanie naszej szkoły w konkursach języka niemieckiego i życzyć dalszych sukcesów z niemieckim już poza murami naszej szkoły.

Edyta Delekta