Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli!
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach. 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.   
Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być: kampania w mediach społecznościowych; lub akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.
 
Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:
jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.
Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:
W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”
- 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.
W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “ 
- 6 równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego
Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.
Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj. Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja  2019 r.