Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Szkolny konkurs historyczny „Witaj majowa Jutrzenko” odbył się wyjątkowo w innym terminie, w piątek 17 maja. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna / fotografie, obrazy itd./ źródłowa  (fragmenty odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski z lat 1788 - 1792.

Ze względu na indywidualną formułę konkursu tydzień wcześniej odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły najlepszych 6 uczniów. W jury obok nauczycieli historii p. Arkadiusza Ordyńca i p. Pawła Walaszka zasiadł przedstawiciel samorządu szkolnego Sebastian Łukaszewski z kl. I A

 Po zaciętej ponad godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:
I miejsce Jakub Lesner – klasa I a
 II miejsce Katarzyna Rohda – klasa II a
III miejsce Maciej Dobrowolski – klasa I d
 IV miejsce Tomasz Toruńczak – klasa I a
 V miejsce Piotr Zwierski – klasa I g
 VI miejsce Gloria Sawicka – klasa II e (nieobecna)
 Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi a pierwsza trójka również okolicznościowymi pucharami. Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, uroczyście wręczył p. dyrektor Krzysztof Brodziński.