20 listopada w środę o godzinie 17.30 odbędą się 
zebrania z rodzicami uczennic i uczniów klas I - III, na których zostaną podane propozycje ocen za I semestr,
a także  indywidualne  konsultacje z nauczycielami.

 

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30 w auli

 

Na lipiec 2020 roku planowany jest start misji NASA pod nazwą MARS 2020, wynikiem czego będzie wylądowanie łazika na Marsie w lutym 2012 roku. Na łaziku znajdą się krzemowe chipy z naniesionymi imionami uczestników. Karta pokładowa naszej szkoły znajduje się pod adresem

https://mars.nasa.gov/layout/embed/send-your-name/mars2020/certificate/?cn=977762656602

Chętnych do udziału w misji zapraszam pod adres:

https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/