18 września (środa) zapraszamy:
 

o godzinie  17.00- rodziców uczennic i uczniów klas trzecich na spotkanie z dyrekcją szkoły w sprawie matury   (w auli)

o  godzinie 17.30 rodziców uczennic i uczniów klas I, II i III na spotkanie z wychowawczyniami i wychowawcami klas   (w salach)

o godzinie 18.30 - rodziców wybranych do tzw. "trójek klasowych" na spotkanie Rady Rodziców   (w auli)

To był naprawdę ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. W gorącym słońcu padały słowa równie gorących gratulacji i podziękowań. Były miłe gesty, uśmiechy, kwiaty i życzenia pięknych i bezpiecznych wakacji.

Świadectw z czerwonym paskiem było tak wiele, że ne spoosb było wręczyć je wszystkie na forum szkoły, wystąpili więc najlepsi z najlepszych, czyli po  jednej osobie z każdej klasy. Rada Rodziców tradycyjnie wyróżnia  tych, którzy na poziomie klas pierwszych i drugich uzyskali najwyższą średnią ocen, przyznając im nagrody finansowe. Z klas pierwszych  taką gratyfikację otrzymał uczeń klasy Ie Kajetan Kołodziejski, a z klas drugich Wiktoria Pomieczyńska z II f. Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2019/2020 został Kajetan Kołodziejski. Szczególnyym punktem uroczystości było  pożegnanie wieloletniej wicedyrektorki IX Liceum Pani Wandy Łęszczak, która przez długie lata z ogromną życzliwością, cierpliwością i empatią wspomagała całą społeczność Dziewiątki. I to już chyba wszystko w "reporterskim skrócie"...

Zaczynają się dlugie wakacje - dla uczniów potrwają ponad 10 tygodni.