Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

23 października w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku przy pięknej ulicy Mariackiej odbyło się spotkanie literackie  z pisarką p. Barbarą Piórkowską, w którym uczestniczyły Laura Lipska i Angelika Kreft z klasy IA1 oraz Maciej Kowalski z klasy 1A2.

Biorą oni udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym organizowanym przez wymienioną bibliotekę i w teście na temat "Szklanki na pająki" autorstwa p. Piórkowskiej osiągnęli najwyższe wyniki.

  Pisarka opowiadała o procesie twórczym, o więzach rodzinnych, które wpłynęły na powstanie książki o wielopokoleniowej rodzinie oraz odpowiadała na liczne pytania młodzieży. Wiele czytelniczek ustawiło się w kolejce po autograf autorki z własnym egzemplarzem książki. Laura też.

Barbara Buller - opiekunka Wielkiego Maratonu Czytelniczego