Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Koniec października to tradycyjnie czas, aby wyruszyć na kolejny Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej. W tym roku wędrowaliśmy w dniu 25.10.2019 r.

Ponieważ Rajd organizowany jest z okazji rocznicy śmierci Pani Prezydent, z samego rana delegacja Rajdu na grobie Franciszki Cegielskiej złożyła kwiaty i zapaliła symboliczne światełko.
Trasa Rajdu (prowadzona jak zazwyczaj przez Pana Marka Romanowskiego z KTP "Marwojek") przebiegała w okolicy Gdyni Orłowa i mijała na trasie rzekę Kaczą, Potok Kolibkowski i  Potok Swelini.

Każda drużyna turystyczna, a było ich w tym roku dziewięć, dostała na trasę kartę zadań do wykonania. Na zakończenie Rajdu, przy ognisku i pieczonych kiełbaskach, karty zostały sprawdzone i wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 17, a trzecie - Szkoła Podstawowa nr 8. Gratulujemy.

Katarzyna Szymańska