Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, który odbędzie się  26. 11.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Rejonowej Komisji Konkursowej - Rejon 6 - Gdynia 3

IX LO ul. Orłowska 57, Gdynia    

 

Nazwisko

Imię (imiona)

Nazwa i adres szkoły

Bojanowska Antonina Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Daraż Amadeusz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni, ul. Łowicka 41
Dmochowska Janina Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Figura- Schoenhals Kaszmir Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Gajór Maja Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Gdyni, ul. Tatrzańska

Kaliszczak

 

Jan

Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41

 

Kowalczyk Szymon Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Kozdroń Mateusz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kręcicki Tobiasz Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kucharski Maksym Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Kusz Igor Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Lengier Maja Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka
Mirkowicz Barbara Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Ostrowski Przemysław Prywatna Szkoła podstawowa Liber w Gdyni, ul. Żeromskiego 26
Piasek Antoni Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Sprzączkowska Marta Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41
Wesołowska Lena Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, ul. Strażacka 15
Wiśniewska Matylda Szkoła Podstawowa Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, ul. Tatrzańska
Zagórska Zofia Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni ul. Łowicka 41