Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

5 listopada na terenie Zespołu Pałacowo Dworskiego na Kolibkach odbył się sztafetowy Międzyszkolny Bieg Niepodległości, w którym brali dział uczniowie klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego oraz zaprzyjaźnione gdyńskie szkoły: VI LO i Szkoła Podstawowa nr 8. W biegu wzięło udział 14 sztafet, z czego 12 tworzyli uczniowie naszej szkoły.

Pomimo niesprzyjającej początkowo pogody, udało nam się w pełni przeprowadzić te zawody we wspaniałej atmosferze i przy cudownym dopingu licznie zgromadzonej publiczności.

Trasa była trudna i bardzo wymagająca, jednak waleczność jaką pokazali uczniowie podczas biegu była imponująca. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a szkoły puchar za uczestnictwo w tym biegu. Pierwsza na metę wbiegła sztafeta VI LO wygrywając nieznacznie sportową rywalizację ze sztafetą IX LO - klasą 1C2, ale zwycięzcami byli wszyscy startujący w tym biegu. Przez cały czas trwania biegu, na każdego czekał bufet z wodą, gorącą herbatą i kawą oraz słodki poczęstunek. Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizację i przebieg tej imprezy serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wyniesione wrażenia i związane z nią emocje były pozytywne i radosne. Głównym organizatorem Biegu Niepodległości byli nauczyciele wychowania fizycznego naszego liceum.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Foto: Karolina Ptaszyńska 1E2