Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

To jeden z najważniejszych dni w życiu szkolnym IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Urodziny Niepodległej i Święto Szkoły obchodzone są corocznie tuż przed 11 listopada - Narodowym Świetem Niepodległości. W tym roku 8 listopada w Dziewiątce było uroczyście i biało-czerwono.

Młodzież klas pierwszych uczestniczyła w Orłowskiej Paradzie Niepodległości, na której czele szedł Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek w otoczeniu przedstawicieli władz miasta.

 

 

 

 

 

 

 


W samo południe w murach szkoły przywitaliśmy zacnych Gości reprezentujących instytucje od lat współpracujące i sympatyzujące z naszą społecznością. Przybyli reprezentanci m.in. Związku Piłsudczyków RP, Gdyńskiego  Koła Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska ,Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Akademii Marynarki Wojennej.Obecni byli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku  i Wydziału Edukacji w Gdyni, a także wielu gdyńskich organizacji i szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz nawiązała w swoim przemówieniu do historycznego i współczesnego znaczenia niepodległości naszej ojczyzny, mówiąc o powinnościach obywatelskich oraz misji wychowania w duchu patriotyzmu młodego pokolenia. W podniosłej atmosferze zebrani odebrali ślubowanie uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły, którzy w ten sposób wpisali się oficjalnie w poczet uczniów Dziewiątki.

Święto szkoły to również tradycyjnie zwieńczenie corocznych listpadowych konkursów: wiedzy -„Polskie drogi do niepodległości":, fotograficznego- "Barwy nieobojętne", piosenki i poezji śpiewanej "Etiuda o Wolności" oraz konkursu na stylizację „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, a także Sztafetowego Międzyszkolnego Biegu Niepodległości – zwycięzcy otrzymali upominki, dyplomy i puchary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękną oprawę artystyczną uroczystości stanowiły występu laureatek i laureatów konkursu „Etiuda o Wolności". Zaproszenie na Gdyńską Paradę Niepodległości w dniu 11 listopada zakończyło Święto Szkoły.

 

 

 

 

tekst:Barbara Buller;  foto: Karolina Ptaszyńska kl. 1E2