Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

03 grudnia odbył się pierwszy rzut Halowej Ligi Lekkoatletycznej. Naszą szkołę reprezentowała bardzo liczna grupa zawodników. W biegu na 50 m wystąpili Monika Pietroń, która potwierdziła swoją wysoką formę zdobywając srebrny medal oraz Kinga Antkiewicz , która zakwalifikowała się do finału B.

W tej konkurencji w kategorii chłopców wystartowali: Bartek Przekwas, Kamil Jeżyk, Maciek Wojtowicz oraz Marcin Wittbrodt,  który swoim biegiem wszedł do finału B i ostatecznie zajął 10 miejsce. W biegu długim 600m/ 1000 m wystartowali Maja Mazurek, Nikita Krutskyh, Mateusz Sadowski, Dawid Betka i Adrian Jadczak.

 W skoku wzwyż Filip Śliwiński zajął drugie miejsce, natomiast jego klasowy kolega Błażej Krause czwarte, oprócz nich wystąpił Kacper Sąsiadek. Skok w dal był obsadzony przez Kornelię Tupta, Milenę Krassowską, Janka Sulewskiego oraz Kamila Pietrzaka. W konkurencji pchnięcia kulą wystartowali: Maja Murawska, Oskar Wilk i Patryk Pyż, który uplasował się na ósmej pozycji. Wszystkim lekkoatletom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy sukcesów podczas kolejnej edycji zawodów.

Katarzyna Białkowska, Magdalena Tężycka