Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

6 grudnia br. z okazji Mikołajek odbył się turniej tenisa stołowego. Stał się tradycją naszego liceum i zorganizowaliśmy go juz po raz 9. W rywalizacji wzięły udział 22 dziewczęta i 33 chłopców.

Zawody sprawnie sędziowali uczniowie : A Barska K. Marcińczyk, J. Gronowska z kl. 1G1, M. Chrabkowski, S. Tryk z kl. 2F, M. Włoczewski, M. Słabysz z kl. 2C, M. Krassowska, Z. Pietrzak z kl. 1A2, a nad całością jak zwykle czuwały panie K. Szeleźniak - Białkowska i M. Konecka - Tężycka.

Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz wręczyła zwycięzcom dyplomy i puchary.

W kategorii dziewcząt I miejsce Weronika Kiczela 2A

                                     II miejsce Anna Duszak 3 G

                                     III miejsce Daria Krason 1D2

 W kategorii chłopców   I miejsce Krzysztof Licbarski 3A

                                      II miejsce Maciej dobrowolski 2D

                                     III miejsce Piotr Sobczyk 2D

 Magdalena Tężycka