Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 10 grudnia klasa 1B2 o profilu biologiczno-chemicznym postanowiła dowiedzieć się więcej na temat składu wody Morza Bałtyckiego i wybrała się na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego. 

Zajęcia składały się z dwóch: pierwszą była prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna.

W drugiej części zostaliśmy podzieleni na 4 i 5 osobowe grupy i uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych, podczas których oznaczaliśmy po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek. Część podsumowująca pozwoliła omówić wyniki i wskazać źródła nieprawidłowości. Warto podkreślić, iż oprócz wartości edukacyjnych, wspólne wyjście miało charakter integracyjny.

Tekst i zdjęcia: G. Reclaw