Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem gazetki Poliglot w trzech językach

/angielskim, francuskim i niemieckim/

 

Menu: Zakładka ➜ O szkole ➜ Języki obce ➜ Poliglot

 

We wtorek 10 grudnia klasa 1B2 o profilu biologiczno-chemicznym postanowiła dowiedzieć się więcej na temat składu wody Morza Bałtyckiego i wybrała się na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego. Zajęcia składały się z dwóch: pierwszą była prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna.

W drugiej części zostaliśmy podzieleni na 4 i 5 osobowe grupy i uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych, podczas których oznaczaliśmy po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek. Część podsumowująca pozwoliła omówić wyniki i wskazać źródła nieprawidłowości. Warto podkreślić, iż oprócz wartości edukacyjnych, wspólne wyjście miało charakter integracyjny.

Tekst i zdjęcia: G. Reclaw