Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Już po raz kolejny IX Liceum Ogólnokształcące było siedzibą Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/20.

Zgodnie z Regulaminem we wtorek 26.11. w IX LO odbył się etap rejonowy Konkursu, a o przejście do etapu wojewódzkiego walczyli uczniowie ze wszystkich niepublicznych szkół podstawowych w Gdyni.

 

 

 

 

Po oficjalnym otwarciu Konkursu przez Panią Dyrektor Wiesławę Krysztofowicz, nastąpiła część sprawdzająca wiedzę uczestników z zakresu języka angielskiego. Do kolejnego etapu przejdą najlepsi z najlepszych, jednak wszyscy, którzy przystąpili do etapu rejonowego zasługują na szczególne uznanie. Nad organizacją i przebiegiem etapu rejonowego od strony formalnej czuwała Rejonowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p. Beaty Graszy. Uczestnikami Konkursu i ich Opiekunami zajęła się młodzież naszej szkoły, która witała gości, odprowadzała do szatni i odpowiednich sal oraz prowadziła ich rejestrację, jednocześnie dbając o serdeczną atmosferę i zapewniając młodszym koleżankom i kolegom poczucie bezpieczeństwa na szkolnych korytarzach.

Wyrazy podziękowania należą się wszystkim tym uczennicom i uczniom IX LO, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Konkursu, począwszy od przygotowania stosownych dekoracji od pełnienie roli gospodarzy imprezy.