Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

20 grudnia społeczność naszej szkoły obejrzała przedstawienie pt.: "Synku, czy widziałeś kiedyś człowieka?" w wykonaniu klasy 1E1 o profilu teatralno-filmowym.

Średniowieczne misterium, zwane w naszej tradycji jasełkami, przerodziło się we współczesną opowieść o poszukiwaniu dobra i świętości w drugim człowieku.

Ten drugi dzisiaj, obcy, inny, wykluczony, jest obrazem nas samych, zagubionych w świecie, w którym: "karuzela kręci się za szybko...". Muzykę do przedstawienia skomponowali: Aleksandra Mońko-Allen (kompozytorka i pianistka, a prywatnie mama naszego ucznia) oraz uczeń klasy 1E1 Edward Allen. Teksty napisała polonistka Beata Filipp, zdjęcia i oświetlenie Maciej Müller, kolaż na podstawie zdjęć Anny Hochleitner