INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Klasa 1 A2 o profilu prawno-dziennikarskim od października 2019 roku objęta została patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Koordynatorką projektu jest sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni – pani Jolanta Jeżewska.

Pewnie przed rozpoczęciem nauki w IX LO nikt z uczniów nie spodziewał się, że będzie tak intensywnie i w niezwykle ciekawy sposób poznawać prawo i uświadamiać sobie jego rolę w swoim życiu. Dzięki udziałowi w projekcie IUSTITII uczniowie klasy 1 A2 mogli wziąć udział w wielu spotkaniach z interesującymi ludźmi i w warsztatach, które rozwijają świadomość prawną i skłaniają do refleksji. A oto relacja fotograficzna z wybranych imprez, w których dotąd uczniowie kl. 1 A2 mieli okazję uczestniczyć:

Autorka tekstu i fotografii: wychowawczyni kl. 1 A2 Barbara Pabisiak

 

 

 

 

 

4.02.2020 r. – spotkanie z sędzią Michałem Laskowskim - sędzią Sądu Najwyższego, rzecznikiem SN

8.01.2020 r. – spotkanie z profesor Ewą Łętowską – pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego (w stanie spoczynku)

10.12.2019 r. – udział w symulacji rozpraw sądowych: „Oszustwo” i „Znęcanie się nad zwierzętami” w ramach projektu Fundacji Edukacji Prawnej ProPublika „Teraz Ty bądź sędzią”

4.12.2019 r. - spotkanie z Henrykiem Wujcem - działaczem opozycji w czasach PRL, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, posłem na Sejm X, I, II i III kadencji

28.11.2019 r. – udział w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Gdyni

5.11.2019 r. – spotkanie z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem - prezesem Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex super omnia”