INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W poniedziałek 10 lutego z okazji 100 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk, dbył się konkurs historyczny pt. „Zaślubiny Polski z morzem”.

Od uczestników  wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.) źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i Pomorza z lat 1914 – 1922. 

 


Finał konkursu poprzedziły ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły dwuosobowe reprezentacje pięciu klas (1 F1, 1 A1, 1 D2, 1 E1 i 2 A), które rywalizowały o miano najlepszej.
Nad całością czuwało jury pod przewodnictwem nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca i przewodniczącego samorządu szkolnego Kajetan Kołodziejskiego z klasy II E. W jury zasiadł także przewodniczący zarządu dzielnicy Orłowo p. Henryk Wiszniowski. Konkurs poprzedził 20 minutowy wykład p. A. Ordyńca pt. „100 rocznica zaślubin z Morzem w Gdyni. Generał J. Haller w Kolibkach”.

Wynik, po zaciętej, dwugodzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy historycznej oraz umiejętnościami jej prezentowania, był następujący:

I miejsce reprezentacja klasy 2 A w składzie: Borys Szymański i Adrian Gawdzik.

 

 

II miejsce reprezentacja klasy 1 D2 w składzie: Jakub Konkol i Mateusz Konkol.

 

 

III miejsce reprezentacja klasy 1 E1 w składzie: Oliwia Grochowska i Marta Kot.

 

 

IV miejsce reprezentacja klasy 1 A1 w składzie: Franciszek Michałowski i Piotr Frischke

 

 

V miejsce reprezentacja klasy 1 F1 w składzie: Agnieszka Ozimkiewicz i Filip Dambek.

 

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, okolicznościowymi nagrodami i pucharami. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców IX LO i zarząd dzielnicy Orłowo zostały wręczone przez p. wicedyrektora Krzysztofa Brodzińskiego i p. Henryka Wiszniowskiego.
Leszek Sobieraj