Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych prac jury dokonało wyboru najlepszych utworów poetyckich. Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy IIE – Zuzanna Kalka.

Wyróżnienie natomiast otrzymała uczennica klasy IG2 – Zuzanna Kijewska. Słowem – Zuzanny rządzą! 

Zdobywczyni pierwszego miejsca otrzymała oczywiście … Pierwsze Pióro IX LO! J Obie laureatki zostały także nagrodzone bonami upominkowymi do Salonu Empik w wysokości odpowiednio 100 i 50 złotych. Za sponsorowanie nagród w konkursie serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców.

Organizatorzy – Monika i Wojciech Kullingowie.