Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W czwartek 20 lutego odbyły się w naszej szkole warsztaty „Wolontariusz Osoby z Niepełnosprawnością”.

Była to część projektu o tym samym tytule realizowanego przez Centrum Wspomagania Młodzieży w Gdyni, w ramach którego wolontariusze pomagają osobom z niepełnosprawnościami w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia. 

Oprócz samego uświadomienia, z jakimi trudnościami zmagają się osoby niepełnosprawne, dowiedzieliśmy się, w jaki sposób my możemy pomóc im w życiu codziennym. To niesamowite, jak po bliższym kontakcie ze wspaniałymi ludźmi, którzy tak naprawdę niczym się od nas nie różnią,  otwierają nam się oczy.Jeśli jesteś osobą otwartą, kontaktową, lubiącą pracować z ludźmi i chcesz zrobić coś pożytecznego, weź udział w projekcie! Możesz dowiedzieć się więcej na stronie http://cwm.org.pl/rozwoj-aktywnosci-lokalnej/541                                                                   

tekst: Oliwia Wasilewska kl. III c; foto  Anna Szydłowska