INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Środowe popołudnie mieliśmy okazję spędzić w naszej szkole w niecodzienny sposób. W auli odbył się „Wieczór muzyki i poezji obcojęzycznej”, w trakcie którego przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali swoje talenty uczennice i uczniowie Dziewiątki.

 

 

 

Na początku uroczystości głos zabrał wicedyrektor szkoły Pan Krzysztof Brodziński, który skierował do wykonawców słowa zachęty.

Następnie młodzi artyści przenieśli nas na moment do świata, w którym słowa i muzyka nabierają innych znaczeń i barw. Usłyszeliśmy wiersze znanych poetów angielskich, niemieckich, francuskich i hiszpańskich, a także wiersz napisany przez babcię jednej z uczestniczek w języku duńskim.

 

 

 

 

 

 

 

Tego dnia królowała jednak przede wszystkim muzyka i to zarówno klasyczna jak i rozrywkowa wykonywana w różnych językach - nawet koreańskim. Nie zabrakło również akcentu tanecznego.

Poprzez swoją wrażliwość wykonawcy wprowadzili nas w nostalgiczny nastrój, czemu sprzyjała też tematyka utworów: miłość, nadzieja, tęsknota i potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem i pozwolili nam na chwilę zatrzymać się i zadumać nad sensem życia. 
Ich występy wpisały się w słowa ks. Jana Twardowskiego :”Wrażliwość to zdolność rozumienia poezji, a poezja to zdolność przekazywania czegoś z serca do serca, z duszy do duszy.” Dziękujemy Wam za to. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

              

                

 

                

 

                

  

                

 

       

 

 

Mimo iż uroczystość nasza nie miała charakteru konkursu, uczniowie otrzymali na koniec w podziękowaniu za swoje zaangażowanie drobne upominki.

Chciałybyśmy serdecznie podziękować również wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia naszego spotkania (np. poprzez przygotowanie słodkości, dekoracji i oprawy muzycznej i technicznej ) i zaprosić wszystkich ponownie za rok na czwartą już edycję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: p. Aleksandra Polańska - Rada Rodziców