INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 


Uczniowie klasy 2A wzięli udział w "Sesji popularno-naukowej Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych"


W dniu 3 marca grupa 12 uczniów klasy 2A wzięła udział w "X sesji popularno-naukowej " organizowanej przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych w Teatrze Miejskim. Sesję prowadził Prezes Stowarzyszenia Benedykt Wietrzykowski, 

Stowarzyszenie udało się zarejestrować dopiero w 1999 roku. Tego momentu dożyła tylko nieduża grupa mieszkańców Gdyni z 1939 roku. Świadectwa dni okupacji są przygotowywane w formie opracowań naukowych, a następnie wydawane w postaci materiałów z każdej sesji (dostępne w bibliotece szkolnej). W tym roku wysłuchaliśmy następnych, ciekawych referatów. Wynika z nich, że w Gdyni i przedwojennym województwie pomorskim Niemcy zabili w skali kraju najwięcej ludności cywilnej. Wysłuchanie wszystkich referatów wzbogaciło wiedzę uczniów o historii Gdyni i województwa pomorskiego
W pażdzierniku 2018r w Toruniu został odsłonięty Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. W czasie okupacji Niemcy na masową skalę rozstrzeliwali ludność cywilną, a ten pomnik ma symbolizować "Rozstrzelany dom". 
Uczniowie IX Liceum dziękują członkom Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych za dobrą współpracę. 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziemy w Internecie.
Link do strony internetowej Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych  Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych