INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W marcu zagości w murach naszej szkoły Irlandia. Przywitamy ją tańcem, śpiewem i wszechotaczającą nas zielenią. Na plakatach, które zawisną już na początku marca na ścianach  szkolnych korytarzy, znajdziecie informacje o Zielonej Wyspie. Kolor zielony 17 marca to przepustka - ubierzmy się we wszystkie odcienie zieleni.


Przećwiczmy na  lekcjach angielskiego śpiewanie
: „The Wearing of the Green”,
„I still haven’t fund what I’m looking for”, „Kocham cię jak Irlandię.”
żeby w dniu św. Patryka czuć się, jak w rozśpiewanej Irlandii.

Zapraszamy również na  występ  zespołu muzyki irlandzkiej oraz warsztaty tańca irlandzkiego - szczegóły już wkrótce.

 

 

 

 

A JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ 17.03.2020 r. - DZIEŃ ŚW. PATRYKA W IX LO W GDYNI?

 1. Uczniowie klas drugich biorą udział w części konkursowej obchodów Dnia Świętego Patryka poprzez :
 2. wykonanie wylosowanego zadania
 3. przystąpienie do konkursu wiedzy o Irlandii ( po 2- 3 przedstawicieli klas)
 4. 3)ubranie się na zielono (jak największa ilość osób), wykonanie i zamieszczenie selfie z widocznym numerem klasy na stronie FB szkoły oraz przesłanie zdjęcia na adres :
  1. Cała społeczność szkoły bierze udział w obchodach Dnia Św. Patryka poprzez:
 5. 1)wspólne śpiewanie na holu szkolnym piosenek nawiązujących do Irlandii: „The Wearing of the Green”, „I still haven’t fund what I’m looking for”, „Kocham cię jak Irlandię.
 6. 2)udział w konkursie na najciekawsze przebranie nawiązujące do Irlandii – prezentacja dn.17.03.2020r. oraz wykonanie i zamieszczenie selfie z widocznym nazwiskiem i numerem klasy na stronie FB szkoły i przesłanie na adres :
 7. 3)ubranie się na zielono i / lub przypięcie symboli irlandzkich do stroju, zrobienie makijażu nawiązującego do Irlandii.

(W razie pytań można się kontaktować z p. Danutą Paszak, Beatą Graszą)