INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Szkoła na bieżąco monitoruje zagrożenie koronawirusem w naszym środowisku, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Jednakże stosując się do zarządzeń Premiera Rady Ministrów z dnia 10 marca 2020 r. dotyczących nieorganizowania wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenia w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia odwołuję zebranie z rodzicami, które miało się odbyć w dniu 11 marca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące uczniów będą przekazywane przez e-dziennik. Odwołuję również wszelkie wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli.

 Dementuję nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w środowisku szkoły, że w zajęciach lekcyjnych biorą udział osoby, które w ostatnim okresie przebywały w krajach tzw. wysokiego ryzyka zakażenia się koronawirusem. Potwierdzam, że w ubiegłym tygodniu grupa uczniów i nauczycieli w ramach szkolnego projektu przebywała w Walencji (Hiszpania). Rejon ten nie znajdował się na liście WHO (kraje wysokiego ryzyka). Szkoła poinformowała Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku o pobycie grupy uczniów i nauczycieli w Hiszpanii. Na polecenie WSSE uczestnicy wycieczki po powrocie do kraju zostali objęci opieką przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.

 Informuję również, że jeden z uczniów z rodzicami powrócił z Włoch. Matka ucznia poinformowała szkołę, że uczeń nie będzie uczęszczał do szkoły przez najbliższy tydzień. Pod koniec tygodnia powiadomi o dalszej decyzji.

Proszę o śledzenie informacji dotyczących koronawirusa i stosowanie się do zaleceń zamieszczanych na stronach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Pomorskiego Kuratora Oświaty.


Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

Gdynia, 11 marca 2020 r.