Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Od 1994r. nasza szkoła prowadzi wymianę młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum EMA w Bonn. Spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku szkolnym – jesienią w Polsce, wiosną w Niemczech. Organizacja ich rozkłada się po równo na obu partnerów. Nadrzędnym celem jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy młodymi ludźmi z różnych grup. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które sami wyrażają.
Pani Dorota Twarowska jako nauczycielka języka angielskiego w IX LO w Gdyni, podczas jednej ze swoich lekcji na temat "penfriends", jaką przeprowadziła w 1993 r. zainicjowała wraz z uczennicą Karoliną Steinborn (uczęszczającą kiedyś do Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Bonn) wymianę korespondencyjną z uczniami z jej byłej szkoły i jej byłą nauczycielką języka angielskiego - Reginą Zotz-Schumacher. Po zaledwie paru miesiącach podjęto decyzję o zorganizowaniu wymiany uczniowskiej pomiędzy obiema szkołami.

 

Głównym zadaniem tej inicjatywy jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języków angielskiego i niemieckiego, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nimi, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które same wyrażają.
Najwięcej emocji związanych było z pierwszą wizytą uczniów Niemiec w Gdyni i wizytą polskich uczniów w Bonn. Polska w latach 90., pomimo geograficznej bliskości, wydawała się młodym Niemcom krajem odległym, nieznanym, kojarzącym się z zacofaniem gospodarczym i technologicznym. Wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że jest on nie tylko piękny, ale i poziom życia w nim niewiele różni się od tego, który znają z domu. Nastąpił u nich przełom w postrzeganiu Polaków i Polski. Młodzież obu krajów musiała zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i stwierdzić, że więcej nas łączy, niż dzieli.