Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Ważniejsze wydarzenia w historii wymiany polsko – niemieckiej:

- wrzesień 1993 - nawiązanie kontaktów listownych z nauczycielką i uczniami Gimnazjum EMA

- wrzesień 1994 - kwiecień 1995 - pierwsza wymiana młodzieży

- wrzesień 1995 - 5-lecie wymiany - przyjazd Arnolda Heer - dyrektora Gimnazjum EMA do Polski

- kwiecień 1996 - rewizyta pani dyrektor Aliny Mroczkowskiej

- 1997 - nawiązanie owocnych kontaktów z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży

- wrzesień 2004 - obchody 10-lecia naszej współpracy, przybycie dyrektora Arnolda Heer

- 2006 - 2-dniowa wizyta nowego dyrektora Gimnazjum EMA pana Uwe Bettscheidera

- wrzesień 2007 - uczniowie naszego liceum uczestniczyli w obchodach 125. rocznicy utworzenia Gimnazjum EMA w Bonn; spośród wielu atrakcji przygotowanych przez naszych przyjaciół z Bonn uczniowie mieli okazję wysłuchać pięknego koncertu symfonicznego w wykonaniu uczniów, ich rodziców oraz absolwentów gimnazjum; wszyscy wzięli także udział w festynie szkolnym;

- marzec 2008 - uczniowie z Niemiec poznali uroki Trójmiasta, a także zamek w Malborku oraz po raz pierwszy mieli okazję zwiedzić Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni;

- wrzesień 2008 - grupa uczniów wraz z partnerami z Niemiec zwiedzała AMW oraz uczestniczyła w przysiędze słuchaczy pierwszego roku, zwiedzała starówkę w Gdańsku, Muzeum Martyrologii w Sztutowie oraz dzięki wysiłkom rodziców uczestniczyła w niezapomnianym pikniku w Mechelinkach;

- marzec 2009 - uczniowie IX LO udali się do Bonn, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez dyrektora Gimnazjum EMA p. Uwe Bettscheidera, zwiedzali Bonn, Kolonię oraz uczestniczyli w zorganizowanych w szkole zawodach sportowych, a także kibicowali na meczu koszykówki;

- październik 2009- uczestnicy wymiany zwiedzili Muzeum Miasta Gdyni, Gdańsk, odwiedzili AMW oraz tradycyjnie złożyli hołd ofiarom II wojny światowej w Muzeum Martyrologii w Sztutowie;

- marzec 2010 - uczniowie naszej szkoły kolejny raz mieli okazję poznać życie swoich niemieckich kolegów oraz uroki Nadrenii-Westfalii: Kolonię, Bonn, zamek Augustusburg w Bruehl; wielką atrakcją było także zwiedzanie Muzeum Czekolady oraz nauka wspinaczki na sztucznej ściance;

- wrzesień 2010- wraz z młodzieżą z Bonn nasi uczniowie uczestniczyli w programie, który obejmował zwiedzanie Gdyni, Gdańska oraz wizytę na Helu; wielu uczniów udało się także wraz z rodzinami do Szymbarka, gdzie największy podziw wzbudzał dom do góry nogami;

- kwiecień 2011- młodzież naszej szkoły spędziła słoneczny tydzień u swoich przyjaciół w Bonn; poznawała życie rodzinne oraz szkolne swoich kolegów oraz zwiedzała okolice: Kolonię, Bonn, Bruehl; większość grupy miała okazję spędzić dzień w jednym z największych parków rozrywki w Niemczech (Phantasialand); nasi uczniowie. jako pierwsza w historii grupa zorganizowana, odwiedzili dawną siedzibę prezydentów Niemiec – Villę Hammerschmidt;

- wrzesień 2011- kolejna wizyta uczniów z Bonn przebiegała pod hasłem „Łączy nas muzyka”; w czasie tygodnia pobytu w Polsce młodzież uczestniczyła w wielu muzycznych imprezach tj. opera J.Straussa „Salome”, koncert Julii Marcell, pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej MW, pokazy muzyczne młodzieży w Domu Kultury; uczniowie IX LO udali się do Bonn, gdzie w towarzystwie swoich niemieckich partnerów poznali historię miasta oraz Niemiec (Dom Historii), zwiedzili Uniwersytet w Bonn, zamek w Bruehl oraz niezwykle „smaczny” sklep firmowy HARIBO;

- wrzesień 2012 - po raz 18. przybyła do naszej szkoły grupa uczniów z Bonn wraz z nauczycielami i uczestniczyła w życiu rodzinnym i szkolnym uczniów naszej szkoły; młodzież nie tylko poznawała ciekawe miejsca w Trójmieście, ale także spędzała wiele czasu na plaży czy w kręgielni;

- marzec 2013 - ponownie młodzież naszej szkoły gościła w Bonn poznając realia życia w Niemczech, poznając Bonn z jego atrakcjami (dom Beethovena, uniwersytet)i Kolonię (katedrę) oraz uczestniczyła w niepowtarzalnym koncercie w wykonaniu uczniów Gimnazjum EMA; pobytowi towarzyszyła, jak nigdy dotąd, zimowa aura, niespotykana o tej porze w tym regionie Niemiec;
wrzesień 2013 - XIX wymiana: polsko-niemiecka grupa uczniów poznała zakątki Gdańska, Sopotu oraz Gdyni, gdzie m.in. miała przyjemność zwiedzić żaglowiec „Dar Młodzieży” oraz uczestniczyć w obiedzie na jego pokładzie.

- kwiecień 2014 W dniach 2 – 9. kwietnia 2014 r. młodzież klas pierwszych i drugich przebywała z rewizytą u naszych przyjaciół w Bonn. Gospodarze jak zawsze zadbali o bogaty program i wspaniałą atmosferę. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w Gimnazjum EMA i dokonać porównań z polskim systemem szkolnictwa. Brali także udział w sportowych grach zorganizowanych przez p. Strempel – nauczycielkę wf.
Ogromne wrażenie zrobiło miasto Bonn wraz ze swoimi urokliwymi zakątkami, Domem Beethovena oraz uniwersytetem. Młodzież spędziła także miło czas w czasie spaceru na szczyt góry Drachenfels. Stałym punktem programu jest zawsze zwiedzanie Kolonii, w czasie którego uczniowie poznają bogatą historię miasta i jego zabytki z katedrą na czele.
We wtorek, po dniu spędzonym w hali ze ścianą wspinaczkową, uczniowie wzięli udział w pożegnalnym wieczorze. Tradycyjnie prezentowano przygotowane projekty, a swoją obecnością zaszczycił młodzież pan dyrektor Thomas Harth.