W dniu 20.09.2017r. o godzinie 18.15 
odbędzie się zebranie Rady Rodziców

 

Zebrania z Rodzicami 20 września 2017 r.

W dniu 20 września 2017 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania z rodzicami. Na godz. 17.00 zapraszamy rodziców uczniów klas III na spotkanie z dyrektorem nt. egzaminu maturalnego w maju 2018 r.

 

Uczestniczyliśmy w Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

W piątek 2 czerwca delegacja IX LO brała udział w zorganizowanym w Szczuczynie przez Związek Piłsudczyków RP Zjeździe Szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd szkół został połączony  ze zjazdem okręgów i oddziałów Związku.
Szkołę reprezentował poczet sztandarowy: Rafał Lenckowski z kl. II c, Małgorzata Wiese z kl. II c i Zuzanna Czujko z kl. II d. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel historii Leszek Sobieraj.
Uroczystość składała się z dwóch części: uroczystej mszy świętej, po której nastąpiła część artystyczna i uroczystości pod pomnikiem założyciela Szczuczyna - Stanisława Antoniego Szczuki. W jej trakcie delegacja IX LO złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta. Po jej zakończeniu nastąpił uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na przygotowany przez gościnnych gospodarzy poczęstunek.
Leszek Sobieraj

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza