HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ W SIERPNIU 2018

data

godz.

 

spotkanie/ zebranie

 

uczestniczący

23 sierpnia 2018

 

10.00

Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z p. dyrektor

przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

24 sierpnia 2018

9.00

Spotkanie zespołów przedmiotowych:

- procesowe wspomaganie kompetencji uczenia się,

- zapoznanie się z zasadami oceny pracy nauczyciela,

- plan pracy zespołu w 2018/2019.

 

zespoły przedmiotowe

27 sierpnia 2018

9.00

 

Rada Pedagogiczna

wszyscy nauczyciele

 

RODO

 

Programu edukacyjnego "Poznaj pracę biologa" ciąg dalszy...

We wtorek 28 listoopada uczniowie klasy 2b pod opieka pani Małgorzaty Turyn uczestniczyli w programie edukacyjnym przygotowanym przez Uniwersytet Gdański Wydział Biologii - "Poznaj pracę biologa".  Warsztaty laboratoryjne obejmowały zagadnienia z zakresu fizjologii roślin i anatomii i fizjologii człowieka. Jedna z grup poznała barwniki chloroplastów, badała m. in. absorpcję światła i przepływ energii podczas jasnej fazy fotosyntezy, wiązanie dwutlenku węgla w fazie ciemnej fotosyntezy. Druga z z grup uczyła się o neurohormonalnej regulacji oddychania, oddychaniu w warunkach ekstremalnych, zaburzeniach oddychania i chorobach płuc (przewlekła choroba obturacyjna, odma opłucnowa, choroba dekompresyjna, zatrucie tlenem i tlenkiem węgla, astma, gruźlica, nowotwory płuc).
Przebieg realizacji programu w naszej szkole koordynuje pani Joanna Spisak- Pietruszka.

 

 

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza