12 grudnia 2018 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-III 
oraz  konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Podczas zebrania podane zostaną propozycje ocen na I semestr
  
Zebranie Rady Rodziców o godzinie 18.15 w sali nr 6

 

Sprzątanie świata

Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie jak co roku wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”.


 Klasa Ig spisała się na medal!