W dniu 5 października br. grupa młodzieży uczęszczającej na międzyszkolne zajęcia z filozofii w wymiarze rozszerzonym uczestniczyła w międzynarodowej konferencji filozoficznej „Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie”

zorganizowanej przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji pod adresem: 
https://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/77308/miedzynarodowa_konferencja_filozoficzna

Maria Łojek-Kurzętkowska, nauczycielka filozofii i etyki, szkolny koordynator współpracy z IFSiD UG