Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

18 października w naszej szkole odbył się wykład lek. wet. pana Michała Michalskiego, dotyczący prawidłowej opieki nad zwierzętami (w szczególności ptakami) w mieście.

Pan Michalski jest specjalistą w leczeniu zwierząt nieudomowionych i w ramach współpracy z miastem Gdynia udziela pomocy dzikim zwierzętom oraz zapewnia im warunki do rekonwalescencji. Wykład odbył się przy wsparciu Wydziału Środowiska UM Gdynia i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dziękuję uczniom klas 1b, 2b i 2g za aktywny udział w
  
zajęciach
Małgorzata Turyn