Dzielnicowa Parada Niepodległości w Orłowie przeszła od przystanku SKM do Domku Żeromskiego ...

w piątek 9 listopada 2018r.  Wzieli w niej udział ucziowie orłowskich szkół oraz seniorzy. Uczniowie Dziewiątki jak zwykle licznie w niej uczestniczyli ...

foto: Aleksandra Koleśnik IIc