Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Dzielnicowa Parada Niepodległości w Orłowie przeszła od przystanku SKM do Domku Żeromskiego ...

w piątek 9 listopada 2018r.  Wzieli w niej udział ucziowie orłowskich szkół oraz seniorzy. Uczniowie Dziewiątki jak zwykle licznie w niej uczestniczyli ...

foto: Aleksandra Koleśnik IIc