Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

W dniu 10 listopada poczet sztandarowy, uczniowie i dyrektor Wiesława Krysztofowicz wzięli udział w uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

na Placu św. Andrzeja Boboli w Gdyni -Obłużu. W tym miejscu w dniu 11.11.1939r. niemiecki okupant rozstrzelał 10 harcerzy.

foto: Wiesław Niemociński

Współorganizatorami uroczystości były Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Odsłonięto pamiątkową tablicę 100-lecia Niepodległości ufundowaną przez mieszkańców dzielnicy. Następnie miało miejsce ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zakończenie delegacje wielu organizacji i szkół złożyły kwiaty pod Pomnikiem Rozstrzelanych Harcerzy.