W dniu 10 listopada poczet sztandarowy, uczniowie i dyrektor Wiesława Krysztofowicz wzięli udział w uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

na Placu św. Andrzeja Boboli w Gdyni -Obłużu. W tym miejscu w dniu 11.11.1939r. niemiecki okupant rozstrzelał 10 harcerzy.

foto: Wiesław Niemociński

Współorganizatorami uroczystości były Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Odsłonięto pamiątkową tablicę 100-lecia Niepodległości ufundowaną przez mieszkańców dzielnicy. Następnie miało miejsce ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zakończenie delegacje wielu organizacji i szkół złożyły kwiaty pod Pomnikiem Rozstrzelanych Harcerzy.