Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

22 listopada odbył się w naszej szkole koncert, który był kolejnym etapem projektu „ Niepodległość – Codziennie na 100%”

w ramach projektu „ 100 projektów na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski” organizowanego przez Caritas Polska oraz Biedronkę.
Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas przygotowali widowisko muzyczne o Legionach Polskich i Marszałku Józefie Piłsudskim, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości  i  151. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – Komendanta Pierwszej Brygady Legionów Polskich oraz patrona szkoły.