Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

W piątek 30 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Niemiecki, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich uczący się języka niemieckiego.

Program obejmował prezentacje przygotowane przez młodzież oraz quizy, konkursy i zabawy językowe. Czas umiliły wszystkim pyszne ciasta, a nagrody stanowiły słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział.
Nauczycielki języka niemieckiego