Od kilku dni uwagę odwiedzających  bibliotekę szkolną zwracają nowoczesne dwustronne metalowe regały biblioteczne. Dzięki Radzie Rodziców udało się wykonać kolejny krok w kierunku estetyzacji przestrzeni bibliotecznej. Zakupiono dziewięć dwustronnych regałów...

które wypełniły front naszych zbiorów i dzięki temu cały księgozbiór podręczny znalazł godne miejsce. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za tak hojny dar.