INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

PANI DOROTA TWAROWSKA, OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOW jej życiu jest naprawdę wiele uwielbienia: uwielbia swoją pracę, córkę, uczniów i jak przychodzisz nieprzygotowany na lekcję. Od 27 lat wytrzymuje z młodzieżą, w tym 25 w IXLO, za co powinna zostać uznana świętą. Lubi też mądre cytaty z innych mądrych ludzi, na przykład taki, że "fajnie jest jak dzieje się dużo, szybko i mądrze", czy jakoś tak. Jej marzeniem jest wystawienie sztuki po angielsku na temat przedsiębiorczości, ale na szczęście to tylko marzenie, bo jeszcze musielibyśmy w tym grać. Tak generalnie rzecz ujmując, to zawsze można na nią liczyć, tylko nie jeśli ma wpisać punkty do zachowania. Ale kochamy panią Dorotkę i to się nigdy nie zmieni.

Zastępcą Opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest Pan Arkadiusz Ordyniec.

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego od lutego 2019 

 

   Przewodniczący - Kajetan Kołodziejski  kl. IE  

 

   Wiceprzewodniczący - Adrian Radosz-Almazan  kl.IE

 

   Wiceprzewodnicząca - Zuzanna Lucewicz kl. IIE- 

 

    Skarbniczka - Zuzanna Dziedzic kl. ID

 

     Sekretarz -  Sebastian Łukaszewski kl. IA

 

  Członkini - Martyna Jastrzębska kl.IA

 

  Członkini - Kamila  Drygała kl. IIG

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 KAMILA DRYGAŁA KL.IG - PRZEWODNICZĄCA

 

 

MARIUSZ LASOŃ KL. IIA - WICEPRZEWODNICZĄCY

 

 

SARA ZIELIŃSKA KL.IF - WICEPRZEWODNICZĄCA

 

   

 

 

PAULINA GIESE KL.ID - SEKRETARZ

 

 

 

KRYSTIAN KAŹMIERCZAK KL.IIA - SKARBNIK

 

MAJA MURAWSKA KL.ID - CZŁONEK

 

 

JULIA NIESYN KL.IIA -CZŁONEK

 

 Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

OLAF STUMSKI, PRZEWODNICZĄCY
(profil biologiczno-chemiczny, klasa IIB)

 Kiedy nie uczy się chemii, nie biega i nie przeprowadza staruszek przez ulicę, to ogląda filmy i słucha muzyki. Z natury jest skromny, dlatego często mówi o sobie jako o oficjalnym pacemakerze GPX w Gdyni. Cokolwiek to znaczy. Nie chce się przyznać, ale sprzedawał kosmetyki do paznokci. W szkole oprócz walki o przetrwanie uprawia także nałogowe pomaganie innym.

 

ZUZANNA KOZŁOWSKA, WICEPRZEWODNICZĄCA
(profil teatralno-filmowy, klasa IIA)

 

Na humanie ma rozszerzoną biologię, bo nie może się zdecydować na jeden kierunek. Czasem przeprowadza wywiady i pisze artykuły dla portali informacyjnych, ale zazwyczaj ogranicza się do mówienia o tym. Twierdzi, że umie grać na gitarze, jednak my wiemy swoje. Pisze powieści, opowiadania, czasem przez litość zajmie w tym pierwsze miejsce. Zawsze chętnie nakrzyczy lub wygłosi mowę motywacyjną. Do wyboru, do koloru.

 

JUSTYNA DEREK, SKARBNIK
(profil matematyczno-geograficzny, klasa ID)

 Najłatwiej spotkać ją w zimę na lodowisku, bo jak już tam jest, to język jej przymarza do lodu i siedzi tak kilka dni. Nie nauczy się dziewczyna. Jak się pojawi w szkole, to zazwyczaj jest jej wszędzie pełno, bo energia rozsadza ją jak kamikaze. Nie lubi siedzieć w miejscu, dlatego zawsze w torbie trzyma przenośną trampolinę. Jako gospodarz klasy zawsze postawi wszystkich do pionu, nauki pobiera w końcu u pani Twarowskiej. 

 

KACPER SĘDOR, SEKRETARZ
(profil matematyczno-fizyczny, klasa IIC)

 

 

Myśli, że jest fajny, bo jeździ na motocyklu i jest strażakiem. Dziewczyny wyrywa na wędkarza. Żeby pasowało do profilu klasy, interesuje się historią i sportem. Gra na gitarze dużo lepiej niż pani wiceprzewodnicząca. Głowę ma taką dużą nie przez włosy, jakby się wydawało, a przez pomysły. Jak już musi, to chętnie pomoże, na przykład przykręci skrzynkę śrubami do ściany. #OnJestRudy


KLAUDIA CZAJKOWSKA, CZŁONEK
(profil ratowniczo-obronny, klasa IIF) Działa w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale uparcie twierdzi, że nie chodzi na spotkania krzyżaków spod Grunwaldu. Jest też Instruktorem Młodzieżowym, więc jak nie wiesz gdzie jest toaleta, ona chętnie cię poinstruuje. Jako przewodnicząca szkolnego koła PCK z podejrzanego żółtego pojemnika skombinuje ci te dżinsy, do których tak wzdychasz, wystarczy ładnie poprosić. Serio. Lubi też koszykówkę, trenuje w salonie kosmetycznym, w którym pracuje, a czasem nawet w restauracji, w której jest kelnerką. Jak nie wiesz, po której stronie położyć ten śmieszny widelec, to już wiesz, do kogo się zgłosić!

 

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

§ 1

SZKOLNA KOMISJA WYBORCZA

 1. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi pięciu uczniów, którzy nie kandydują do organów Samorządu Uczniowskiego, powołanych przez dyrektora szkoły na wniosek Zarządu Samorządu Uczniowskiego mijającej kadencji.
 2. Pracę Szkolnej Komisji Wyborczej nadzoruje dyrektor szkoły i Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

a) ogłoszenie wyborów na Rzecznika Praw Ucznia, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i do Zarządu Samorządu Uczniowskiego poprzez zarządzenie dyrektora szkoły,

b) przygotowanie dokumentacji i materiałów do prawidłowego przeprowadzenia wyborów,

c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów i uczniowskich zespołów wyborczych,

d) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów i uczniowskich zespołów wyborczych,

e) przygotowanie kart wyborczych i lokalu wyborczego,

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kampanii wyborczej i wyborów w dniu głosowania,

g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników głosowania.

§ 2

KANDYDACI

 1. Kandydatami do organów Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych i drugich IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Kandydatami na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia mogą być członkowie Rady Pedagogicznej wyrażający pisemną zgodę na kandydowanie.
 2. Kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i do Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami co najmniej 50 uczniów). Uczniowie mogą udzielić poparcia dowolnej ilości kandydatów.
 3. Kandydat do organów Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się poprawnymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowaniem.
 4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek itp.).
 5. Zezwala się na tworzenie uczniowskich zespołów wyborczych składających się z minimum dwóch kandydatów. Z danego uczniowskiego zespołu wyborczego na funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może startować tylko jeden kandydat z poparciem zespołu. Kolejni kandydaci uczniowskiego zespołu wyborczego startują do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 6. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek udziału w debacie przedwyborczej, jeżeli takowa się odbędzie.
 7. Cisza wyborcza obowiązuje w dniu wyborów.

§ 3

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
 2. Głosowanie trwa jeden dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym na holu szkoły.
 3. Po okazaniu Szkolnej Komisji Wyborczej legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku jednego kandydata na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i przy nazwisku jednego kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz przy nazwisku jednego kandydata na Rzecznika Praw Ucznia, a następnie wrzucić kartę wyborczą do opieczętowanej urny.
 4. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano więcej niż jednego kandydata do danego organu, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek znaków oraz postawienia krzyżyka w niewłaściwym miejscu.
 5. Po zakończeniu terminu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

§ 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najpóźniej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.
 2. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą ilością głosów, pozostałe funkcje w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (łącznie 4 osoby:  Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego). Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał największą ilość głosów.

§ 5

TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez ustępujący Zarząd Samorządu Uczniowskiego i zarządzenie wyborów przez dyrektora szkoły- 4 kwietnia 2017 r. (środa).
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów, uczniowskich zespołów wyborczych (wszystkie wymagane dokumenty tj. zgłoszenie kandydowania, lista poparcia, zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na kandydowanie, opinia wychowawcy- należy składać u Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej)- 11 kwietnia 2017 r. (wtorek).
 3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów- 11 kwietnia 2017 r. (wtorek).
 4. Czas trwania kampanii wyborczej- 12 - 19 kwietnia 2017 r.
 5. Głosowanie (ogłoszenie wyników najpóźniej w dniu następnym po głosowaniu)- 20 kwietnia 2017 r. (czwartek).
 6. Odwołania od wyników wyborów- 22 kwietnia 2017 r.
 7. Przekazanie władzy wybranym w wyborach kandydatom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dla klas III- 28 kwietnia 2017 r. (piątek).

§ 6

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest poprzez głosowanie, podczas wspólnego posiedzenia Zarządu SU i samorządów klasowych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Kandydatury na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:
 3. uczniowie,
 4. członkowie rady pedagogicznej.

§ 7

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 1. Kandydatury na Rzecznika Praw Ucznia mogą zgłaszać:
 2. uczniowie,
 3. członkowie rady pedagogicznej.
 4. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje członek Rady Pedagogicznej, który uzyskał największą ilość głosów.

 

Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Wojciech Kulling.

 

 Wszelkie uwagi oraz pomysły dotyczące pracy Samorządu można kierować na adres: suixlogdynia@gmail.com

Zapraszamy na nasz fanpage na facebook'u: https://www.facebook.com/SUIXLO

polubfanpagesu

 

REGULAMIN SU

Regulamin Wyborów SU na kadencję 2016/2017

 

Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia IV kadencji
z naszej szkoły są: Aleksandra Lietza i Paulina Romanowska z klasy III E.

 

Sprawozdania z działalnośći Samorządu Uczniowskiego:

Sprawozdanie z działalności SU 2013/2014

Sprawozdanie z działalności SU 2014/2015

Sprawozdanie z działalności SU I semestr 2015/2016