Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

 

 

     Reprezentacja w piłce siatkowej dziewcząt

 

DSC 1439

U góry od lewej stoją : Karolina Tomaszycka, Joanna Kluk, Natalia Gurska, Anna Budzyńska, Julia Brandt.

U dołu siedzą : Nadia Basińska, Patrycja Paszkowska, Julia Dąbrowska. Zuzanna Rogińska i  Anna Sadowska( nieobecne na zdjęciu). 

 

Reprezentacja w piłce ręcznej dziewcząt

 

Patrycja Paszkowka, Sandra Bużan, Anna Budzyńska, Patrycja Plata, P,atrycja Kacprowicz, Patrycja Sawicka, Marta Neumueller, Karolina Zaręba, cornelia Pietryka, Martyna Kondrat,

 

Reprezentacja w piłce siatkowej chłopców

 

U góry od lewej stoją : Grzegorz Lautenbach, Wojciech Pełczyński, Jędrzej Bernaciak, Paweł Biliński, Jakub Zwara,Dawid Blank, Michał Ryński.

U dołu siedzą: Radosław Horbik, Paweł Niewęgłowski, Tomasz Kuźniarz.

 

 

 

Reprezentacja w koszykówce chłopców

 

U góry od lewej stoją: Tobiasz Niemasik, Michał Krugliński, Adam Grądziel, Konrad Kowalczyk, Dawid Osicki.

U dołu od lewej: Miłosz Wańkowicz, Mateusz Bielawski, Krzysztof Bański.

 

 

Reprezentacja w piłce nożnej chłopców

 

U góry od lewej stoją: Kamil Dobkowski, Grzegorz Lautenbach, Sebastian Filipkowski, Paweł Biliński, Radosław Danowski, Sebastian Kaczmarek, Tomasz Kuźniarz.

U dołu od lewej siedzą: Michał Andrzejewski, Grzegorz Talar, Wojciech Pełczyński.

 

 

 

 Reprezentacja w lekkoatletyce

 

U góry od lewej stoją: Zuzanna Żólkoś, Marta Neumueller, Patrycja Sawicka, Natalia Gurska, Mikołaj Sondej, Grzegorz Lautenbach, Michał Andrzejewski.

U dołu od lewej: Patrycja Paszkowska, Paweł Biliński, Katarzyna Ciesiółka, Wojciech Pełczyński.

 

 Najszybsza para w szkole: Patrycja Paszkowska i Paweł Biliński

 

 

 Reprezentacja chłopców w tenisie stołowym

 

 Od lewej: Paweł Kozłowski, Dawid Bużan, Wojciech Pełczyński.

 

 

Reprezentacja dziewcząt w tenisie stołowym

 

 Od lewej: Patrycja Sawicka, Magdalena Nadolska, Karolina Zaręba.

 

                                     Reprezentacja w pływaniu

 

Od lewej stoją: Jakub Urban, Mikołaj Borcowski, Szymon Rudzki, Bartosz Ogórek, Jędrzej Bernaciak, Tomasz Kuźniarz.

Od lewej siedzą: Anna Budzyńska, Wiktoria Jagiełka.

Zuzanna Rogińska, Dominika Winiarska, Malwina Pryputniewicz ( nieobecne na zdjęciu).

 

Reprezentacja w sportach siłowych

 

 Od lewej stoją : Grzegorz Lautenbach, Maciej Kolbusz, Cornelia Pietryka, Patrycja Paszkowska, Mateusz Buniowski, ...

 

Drużyna Cheerleaderek

 

Nadia Kępka, Nicola Gajewska, Agata Szumowska, Ewa Zakowicz, Aleksandra Lietza, Dominika Bartosik, Agnieszka Kiełkowska