Komunikat do uczniów i rodziców

25 i 26 kwietnia przewidziana akcja strajkowa nauczycieli

Wszelkie zmiany będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły.

 

26 kwietnia o g. 10.00  odbędzie się rozdanie świadectw maturzystom
przez wychowawców 
w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Prosimy o zwrot książek do biblioteki i kluczyków do szafek.

 

Wcześniej o g. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji maturzystów
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej
w Orłowie.

 

z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Daniel Czech; tel. 58 661 43 63 w 104,
  e-mail: 
  danielczech@o2.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.