Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 rodzice uczniów klas I, II i III ubezpieczają swoje dzieci we własnym zakresie w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. 

Dyrektor 
Wiesława Krysztofowicz

RODO

 

RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego z siedzibą w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Daniel Czech; tel. 58 661 43 63 w 104,
  e-mail: 
  danielczech@o2.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

 

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza