Zastępstwa

ZASTĘPSTWA   NA PONIEDZIAŁEK   18 czerwca     2018 r.

Nieobecni nauczyciele: K. Nozdryń , T. Bury , J. Marchwicka

Kl. I A             - rozpoczyna zajęcia od 2 godz. lekc.

Kl. I D             - 3 godz. lekc. – p. Walaszek – godz. wych. ( zamiast 5 godz. )

                        - 5 godz. lekc. – matematyka – p. Brudnicka  

Kl. I AE           - 7 godz. lekc. – j. franc. – odwołany

Kl. I F             - 7 godz. lekc. – informatyka – odwołana

Kl. I CFG        - 8 godz. lekc. – j. franc. – odwołany

Kl. II B            - 2 godz. lekc. – wych. fiz. – p. Tężycka ( zam. 9 godz. )

Kl. II E            - 5 godz. lekc. – historia – p. Ordyniec

                                  

Z powodu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej od 7 godz. lekc. obowiązują lekcje skrócone

7) 13.40 – 14. 10

8 ) 14.20 – 14.50

9) 14.55 – 15.25  

ZASTĘPSTWA   NA WTOREK   19 czerwca     2018 r.

Nieobecni nauczyciele:   J. Marchwicka , p. Morawiec- Pietrych

            Dzień Sportu Szkolnego od godz. 9. 30 - wszystkie informacje na plakatach    

             i u nauczycieli wychowania fizycznego

ZASTĘPSTWA   NA PIĄTEK   15 czerwca     2018 r.

Nieobecni nauczyciele: J. Marchwicka , M. Łojek – Kurzętkowska – szkolenie

Etyka - klas Ic, d,e , filozofia R – klas II – odwołane

Kl. I D             - 4 godz. lekc. – mayematyka – p. Kubiak

Kl. II E            - 5 godz. lekc. – matematyka – p. Jastrzębska

                        - 7 godz. lekc. – historia – p. Ordyniec ( zamiast 9 godz. lekc. )

Kl. I A             - 5 godz. lekc. – gr. etyka – zaj. w bibliotece

- 6 godz. lekc. - hiszpański – p. Reclaw ( zamiast 8 godz. lekc. )

                                              

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza