Zastępstwa

WYSTAWIANIE OCEN PROPONOWANYCH: DO 11 GRUDNIA (WTOREK)

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ 12 grudnia    2018 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka , K. Skibowska , J. Marchwicka,

                        Konecka – Tężycka M. , W. Łęszczak, A. Brudnicka, W. Krysztofowicz

                                                           M. Ptaszyński – zawody – nb od 10.15

                                   L. Sobieraj – Gala DKOS - nb 11.30 – 13.30

Kl. I A             - 6 godz. lekc. – biologia – p. Turyn

Kl. I B             - 6 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Krause

Kl. I C             - 4 godz. lekc. – przedsiębiorczość – p. Twarowska ( zamiast 8 godz. )

Kl. I F             - 5 godz. lekc. – historia – p. Walaszek

Kl. I G             - 6 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Grasza ( zamiast 9 godz. lekc. )

Kl. II A            - 3 godz. lekc. – przyroda – p. Szymańska

- 5 godz. lekc. – religia – p. Hochleitner ( zamiast lekcji w piątek )     

                        - 6 godz. lekc. – matematyka – p. Makowska ( zam. Ind. )

Kl. II B            - 5 godz. lekc. – gr. II – wych. fiz. – p. Starnawski

Kl. II BD         - 1,2 godz. lekc. – matemat R – odwołana

Kl. II E            - 8 godz. lekc. – wych. fiz. – odwołane / etyka wg planu

Kl. II F            - 7 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka

Kl. II G            - 4 godz. lekc. – wych. fiz. – p. Szatrowska

Kl. II G            - 8 godz. lekc. – j. ang. – p. Pucyło

Kl. III AE        - 4 godz. lekc. – gr. ang P –

Kl. III AB        - 5 godz. lekc. – hist i społ – p. Wysocki

Kl. III B           - 3 godz. lekc. – gr. II – j. ang.R – p. Selonka    

Kl. III CD        - 5 godz. lekc. – ang P – p. Stenka

Kl. III D          - 7 godz. lekc. – wych. fiz. – odwołany / j. niem. wg planu

Kl. III E           - 3 godz. lekc. – matematyka – p. Kubiak

Kl. III G          - 6 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka

                        - 7 godz. lekc. – matematyka – p. Makowska ( zam. Ind. )

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK 13 grudnia   2018 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka , K. Skibowska , J. Marchwicka,

                        Konecka – Tężycka M. , A. Brudnicka, K. Szeleźniak , M. Wojculewicz

Kl. I B             - rozpoczyna od 2 godz. lekc. Gr. II – wych. fiz. – wg planu

                                                                       Gr. I – wych. fiz. – odwołane

                        - 5 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Paszak

                        - 3 godz. lekc. – historia – p. Walaszek ( zamiast 1 godz. )

Kl. I C             - 1 godz. lekc. – gr. I – j. ang. – p. Krause

                        - 2 godz. lekc. – matematyka – p. Kozak – Pawlak

                        - 8 godz. lekc. – wych. fiz. - odwołane

Kl. I E             - 8 godz. lekc. – j. ang. – p. Pucyło

Kl. I F             - rozpoczyna zajęcia od 3 godz. lekc.

Kl. II A            - 4 godz. lekc. – gr. I – j. ang. – p. Selonka

                        - 6 godz. lekc. – matematyka – p. Kozak – Pawlak

                        - 7 godz. lekc. – j. polski – p. Marcinowski ( zam. 6 godz. )

Kl. II B            - 4 godz. lekc. – matematyka – całość – p. Jastrzębska

Kl. II D            - 4 godz. lekc. – całość – p. Walaszek

                        - 10 godz. lekc. – wych. fiz. - odwołane

Kl. II E            - 4 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Ławicka

Kl. II F            - 6 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Góralski

Kl. II G            - 4 godz. lekc. – j. polski – p. Moszczyńska

                        -7 godz. lekc. – j. angielski – całość – p. Selonka

                        - 8 godz. lekc. – gr. j. ang. – zaj. odwołane / j. hiszp. , niem. wg planu

Kl. III B           - 6 godz. lekc. – j. polski – p. Filipp ( zamiast 8 godz.) klasa konczy zajęcia

Kl. III C          - 3 godz. lekc. – wych. fiz. – całość – p. Góralski

Kl. III D          - 5 godz. lekc. – j. ang – całość – p. Krause

Kl. III E           - 6 godz. lekc. – wych. fiz. – całość – p. Góralski ( zam. 7 godz,)

                        - 7 godz. lekc. – całość – j. angielski p. Stenka

                        - 8 godz. j. ang. –p. Nozdrzykowska i Wos wg planu / gr. p. Stenki - zwolniona

Kl. III G          - 4 godz. lekc. – wych. fiz. – całość – p. Góralski

- 5 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka

                        - 6 godz. lekc. – j. polski – p. Marcinowski ( zamiast 7 godz. )