Komunikat do uczniów i rodziców

 Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019r.  pracownicy naszej szkoły

biorą   udział w  akcji protestacyjnej

Informacje o sytuacji w kolejnych dniach będą podawane na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły 

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły  będą mogli uczestniczyć
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w wyznaczonych salach.


z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

 

ZASTĘPSTWA   NA   ŚRODĘ   17 kwietnia     2019 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka , A. Kulka – Radko , J. Stenka ,

B. Adamczyk,   A. Mikłaszewska, A. Mestek – Giertys, A. Błajek

                         E. Delekta, B. Nozdryń

                                               

Zajęcia lekcyjne zawieszone z powodu akcji strajkowej . W szkole organizowane są

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

 

Ostatnie zajęcia z języka polskiego dla maturzystów z Panią Joanną Mazurkiewicz

odbęda się w środę 24 kwietnia o godzinie 14.30 (zamiast wtorku 23 kwietnia)

 

 

 

Przypominamy, że osoby, które są zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, religii

powinny pozostawać w czasie lekcji pod opieką nauczyciela wf lub w bibliotece szkolnej

 

Bardzo prosimy o zostawianie kurtek w szatni podczas lekcji

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

 

 

JĘZYK ANGIELSKI – p. Anna Kulińska

wtorek: od 15.25 – 17.00                            sala: 44

pierwsze zajęcia od wtorku 26 lutego

 

 

JĘZYK POLSKI – p. Joanna Mazurkiewicz

wtorek od 15.25 – 17.00                            sala: 37

pierwsze zajęcia od wtorku 5 marca

 

 

MATEMATYKA – p. Mariola Sierżęga

poniedziałek: od 7.45 – 9.15                    sala: 14

pierwsze zajęcia w poniedziałek: 4 marca

 

MATEMATYKA – p. Małgorzata Wrzalik

poniedziałek: od 15.25 – 16.55                sala: 14

pierwsze zajęcia w poniedziałek: 4 marca

 

MATEMATYKA – p. Małgorzata Wrzalik

piątek: od 7.45 – 9.15                                 sala: 14

pierwsze zajęcia w piątek: 1 marca