uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychowania fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK → 18 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

nieobecne nauczycielki: I. Ziółkowska-Lichocka, D. Szatrowska, A. Brudnicka, K. Skibowska- Bąkała (opieka), B. Adamczyk, M. Banasik

i nauczyciele: K. Brodziński, D. Czech (urlop),

klasa 2E wyjście na Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej z p. O. Malicką- Kowalczyk powrót na zajęcia o 12.00

klasa 1E1 i 1E2 wyjście na 6 godzinie lekcyjnej na wystawę pt. ,,Historia szkolnego mundurka” do Galerii Klif opieka p. D. Twarowska, p. B. Filipp, p. T. Bury powrót do szkoły na 7 godzinę lekcyjną

za p. D. Szatrowską:

3 godzina → klasa 3B → p. M. Góralski

4 godzina → klasa 2D → p. P. Surażyński

5 godziny → klasa 2A → p. A. Ławicka

6 godzina → klasa 2A → p. A. Ławicka

7 godzina → klasa 1C2 → p. G. Ligęza

8 godzina → klasa 2E → p. G. Ligęza

za p. A. Brudnicką:

3 godzina → klasa 1B2 → matematyka → p. J. Marchwicka

4 godzina → klasa 3G → matematyka → p. A. Błajek

5 godziny → zajęcia indywidualne odwołane

7 godzina → klasa 3G → historia i społęczeństwo → p. A. Ordyniec

za p. K. Skibowską- Bąkała:

2 godzina → klasa 2B → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2B → język angielski → p. L. Lipińska

5 godzina → klasa 1B1 → język polski → p. W. Kulling (zamiast J. Myszk)

7 godzina → klasa 1A1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2E → wychowanie fizyczne → p. G. Ligęza (grupa połączona)

za p. K. Brodzińskiego:

4 godzina → klasa 2B→ język angielski → p. A. Krause (zamiast 2E)

za p. O. Malicką- Kowalczyk:

1 godzina → koło języka polskiego → zajęcia odwołane

4 godzina → klasa 3C → język angielski → p. B. Grasza

5 godzina → klasa 3C → fizyka → p. A. Rogowska

za p. M. Banasik:

5 godzina → klasa 1A1 → historia → p. L. Sobieraj

7 godzina → klasa 2A → historia → p. A. Wysocki

8 godzina → klasa 2A → język polski → p. W. Kulling

 

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 21 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

nieobecne nauczycielki: I. Ziółkowska-Lichocka, D. Szatrowska, K. Skibowska- Bąkała, B. Adamczyk, M. Banasik

i nauczyciele: D. Czech (urlop),

p. D. Twarowska wyjście z grupą młodzieży do 2 LO w Gdańsku na występ w ramach projektu ,,Młodzież ma głos” Teatru Forum

klasa 1G1 wyjście o godz. 11.50 na zajęcia integracyjne do Strefy Zoltar Gdynia z p. A. Ławicką

za p. D. Szatrowską:

5 godzina → klasa 3B → p. M. Góralski

6 godzina → klasa 3A → p. M. Góralski

za p. K. Skibowską- Bąkała:

2 godzina → klasa 2B → język angielski → p. K. Korczak (grupa połączona)

3 godzina → klasa 2E → matematyka → p. G. Kozak- Pawlak (zamiast 1G1 na 8 godzinie)

za p. D. Czecha:

4 godzina → klasa 1A2 → biologia → p. B. Ryl (zamiast J. Myszk)

7 godzina → klasa 1D2 → matematyka → p. G. Makowska (zamiast J. Myszk)

8 godzina → klasa 1B2 → grupa zwolniona

za p. D. Twarowską:

3 godzina → klasa 1D2 → biologia → p. B. Ryl (zamiast J. Myszk)

4 godzina → klasa 1E2 → język angielski → p. J. Stenka

6 godzina → klasa 1E2 → chemia → p. J. Mandrysz (zamiast 1G1)

7 godzina → klasa 2C → język angielski → p. K. Korczak (zamiast 1G1)

8 godzina → klasa 1E2 → grupa zwolniona

za p. A. Ławicką:

6 godzina → klasa 2F → matematyka → p. A. Brudnicka

8 godzina → klasa 2B → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 2C → wychowanie fizyczne → p. Starnawski (zamiast 1G1)

za p. M. Banasik:

4 godzina → klasa 2A → język polski → p. Z. Marcinowski

6 godzina → klasa 2G → biologia → p. M. Kulpińska

7 godzina → klasa 2A → język polski → p. B. Filipp

8 godzina → klasa 1A1 → grupa zwolniona