uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ → 23 WRZEŚNIA 2020 r.

nieobecni: M. Kulling, J. Mandrysz, M. Turyn,

 

za p. M. Kulling:

7 godzina → klasa 2G2 → chemia → p. K. Brodziński

8 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. J. Mandrysza:

1 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E1 → matematyka → p. D. Kubiak

4 godzina → klasa 2G2 → język angielski → p. M. Wojculewicz

5 godzina → klasa 2G1 → historia → p. P. Walaszek

6 godzina → klasa 1G → s. K. Starek (zamiast 7 godziny)

8 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona, kilka osób czeka na nast. lekcję w bibliotece

 

za p. M. Turyn:

4 godzina → klasa 1E → matematyka → p. J.Marchwicka

6 godzina → klasa 2B2 → matematyka → p. A. Brudnicka (zamiast 8 godziny)

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK → 24 WRZEŚNIA 2020 r.

nieobecni: M. Kulling, J. Mandrysz, M. Turyn,

 

 

za p. M. Kulling:

2 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E2 → język angielski → p. M. Wojculewicz (cała klasa w sali 34)

4 godzina → klasa 2G2 → matematyka → p. M. Wójtowicz

5 godzina → klasa 2G2 → biologia → p. J. Spisak- Pietruszka (zamiast 8 godziny)

6 godzina → klasa 3F → język polski → p. B. Filipp

7 godzina → klasa 2E2 → religia → s. K. Starek (zamiast 8 godziny dla uczęszczających na religię, pozostali uczniowie zwolnieni)

 

za p. J. Mandrysza:

1 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona, dwie osoby czekają na kolejną lekcję w bibliotece

5 godzina → klasa 2C1 → matematyka → p. A. Jastrzębska

6 godzina → klasa 2A1 → język angielski → p. K. Nozdrzykowska (cała klasa w sali nr 6)

8 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → klasa 2C1 → język polski → p. O. Malicka- Kowalczyk

4 godzina → klasa 2B2 → matematyka → p. A. Brudnicka

7 godzina → klasa 2B2 → biologia → p. J. Spisak- Pietruszka

8 godzina → klasa 3B → wychowanie fizyczne dla grupy 2 → p. A. Ławicka (zamiast 9 godziny, gr. 1 zwolniona, pięć osób czeka na kolejną lekcję w bibliotece)

9 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona