Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W sobotę 11 kwietnia 2015r. odbył się w Gimnazjum nr 4  finał XIV  gdyńskiej edycji konkursu „8 wspaniałych”.

Spośród 31 nominowanych uczennic i uczniów gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłoniono Złotą Ósemkę. Ania Głodowska uczennica klasy Ia  naszej szkoły, od lat zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym w kraju i zagranicą,  nie tylko znalazła się wśród najbardziej docenionych wolontariuszy, ale dodatkowo  będzie reprezentować Gdynię w ogólnopolskim konkursie „8 wspaniałych”.

Jej zaangażowana postawa kształtowała się od wczesnego dzieciństwa dzięki mamie, pracującej jako pielęgniarka przy osobach niepełnosprawnych. Ania już w gimnazjum jako przewodnicząca Szkolnego Koła Caritas koordynowała różne kwesty, zbiórki odzieży i żywności dla potrzebujących.  Jako wolontariuszka współpracowała zarówno z hospicjum dziecięcym, zajmując się małymi pacjentami, jak również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie zajmowała się ludźmi starszymi i schorowanymi. W czasie wakacji włączyła się aktywnie do zbiórki dla poszkodowanych  i rannych w walkach na Ukrainie.

Przykład Ani, którą znamy jako bardzo dobrą uczennicę i wspaniałą koleżankę, dowodzi jak duże znaczenie dla kształtowania charakteru i pożądanych postaw ma działalność charytatywna. Dzięki takim osobom łatwiej uwierzyć w sens pracy nad tworzeniem lepszego świata, w którym akceptuje się i z szacunkiem traktuje każdego człowieka.