Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

 

 

EGZAMINY  POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE – sierpień 2016 r.

w dotychczasowej siedzibie szkoły:  przy ul. Żeromskiego 31

 

 

23 sierpnia 2016 r. (wtorek):

 

  1. 1)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego (część pisemna):

Zespół nadzorujący:

            p. Alicja Mikłaszewska - przewodnicząca

            p. Jolanta Nowicka – z VI LO

           

  1. 2)godz. 9. 00 – poprawkowy egzamin maturalny z matematyki:

Zespół nadzorujący:

            p. Wojciech Kulling – przewodniczący

            p. Anna Krause

            p. Anna Ringwelska-Kanabaj – z VI LO

24 sierpnia 2016 r. (środa):

 

 

  1. 1)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego (część ustna):

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny:

            p. Beata Galuba-Filipp - przewodnicząca

            p. Wiktoria Topolewska – z VI LO

  1. 2)godz. 9.00 - poprawkowy egzamin maturalny z języka angielskiego (część ustna):

Przedmiotowy zespół egzaminacyjny:

            p. Katarzyna Skibowska-Bąkała - przewodnicząca

            p. Maria Roszczynialska-Buko – z VI LO

 

  1. 3)godz. 10.00 - egzamin poprawkowy z języka niemieckiego (uczniowie klasy II b)

Komisja egzaminacyjna:

            p. W. Łęszczak

            p. E. Mironiuk

            p. S. Ratajczyk

           

  1. 4)godz. 11.30 - egzamin klasyfikacyjny z języka niemieckiego  (uzupełnienie treści programowych) uczeń klasy I D

Komisja egzaminacyjna:

            p. E. Mironiuk

            p. S. Ratajczyk

  1. 5)godz. 11.30 - egzamin klasyfikacyjny z języka hiszpańskiego  (uzupełnienie treści programowych) uczeń klasy I D

Komisja egzaminacyjna:

            p. W. Krysztofowicz

                        p. G. Reclaw