Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

      3 kwietnia 2014 r., w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Dzień Przedsiębiorczości”, w którym uczestniczymy, dwóch uczniów naszej szkoły: Adam Labuhn (IC) i Adrian Segin (ID), odbyli praktyki w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku „Asystent polityczny wicewojewody”. Jak mówią, był to dla nich niezwykły dzień - „Nigdy wcześniej nie myśleliśmy, że praca na takim stanowisku może być tak bardzo ciekawa i różnorodna, praktyka ta była dla nas...

ogromnym pozytywnym przeżyciem i niezwykle cennym doświadczeniem.”

Nasi uczniowie przez kilka godzin asystowali panu Wojewodzie, zostali oprowadzeni po całym urzędzie, zobaczyli ciekawe i ogólnie niedostępne miejsca (odwiedzili m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, salę wideo-konferencyjną, sale konferencyjne i obrad). Jednak największą i chyba najbardziej cenną dla nich niespodzianką (co sami potwierdzają), było spotkanie z grupą studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi, w którym asystowali Wicewojewodzie Pomorskiemu p. Michałowi Owczarczakowi. Adam i Adrian podsumowują to następująco - „Dzień ten zapamiętamy na zawsze, a spotkania, przeżycia i doświadczenia wynikające z tych praktyk będą owocowały przez całe nasze życie.”

Dziękujemy bardzo Wicewojewodzie Pomorskiemu Panu Michałowi Owczarczakowi za możliwość odbycia niniejszych praktyk przez naszych uczniów.