Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Słowa wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych..." patronowały tegorocznemu zakończeniu roku szkolnego, które miało charakter wyjątkowy. Połączone było bowiem z pożegnaniem wieloletniej dyrektorki IX Liceum Pani Aliny Mroczkowskiej, która piastowała tę funkcję od początku istnienia szkoły, czyli od 23 lat.

 Uroczystość uhonorowali swoją obecnością liczni goście...

 

 

: Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko wraz z wizytatorami  p. Józefem Bodio i  Janem Główczewskim, Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni p. Krystyna Przyborowska wraz z zastępcą p. Anną Bennich i inspektor Anetą Szymerowską i Elżbietą Gibałą, wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jerzy Miotke, prezes Związku Sybiraków p. Aleksander Ryziński, prezes Towarzystwa Nautologicznego kpt. żeglugi wielkiej prof. Daniel Duda oraz wielu przedstawicieli organizacji i instytucji, z którymi Pani Dyrektor przez lata współpracowała z pożytkiem dla całej społeczności Dziewiątki –Związku Piłsudczyków RP, Rady Dzielnicy Śródmieście, VI Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno-Padagogicznej, Związku Pracowników Oświaty "Solidarność" i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Straży Miejskiej, Policji i innych.

Z przejęciem i zrozumiałym wzruszeniem pani Dyrektor zwróciła  się do zebranych słowami refleksji, podziękowania i pożegnania. Mówiła o swoim życiu zawodowym, które nie tylko związała ze szkołą, ale wręcz jej  poświęciła w myśl zasady Seneki, która, jak przyznała, Jej zawsze przyświecała: „Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”.

Z wdzięcznością wspominała nauczycieli, z którymi wspólnie przed laty budowała zręby IX LO i podkreślała zaangażowanie obecnej kadry pedagogicznej. Wiele miejsca poświeciła uczniom i absolwentom. Dziękowała wszystkim, którzy pomagali jej tworzyć środowisko przyjazne nauce i wychowaniu tych, którzy zaufali Dziewiątce, ze szczególną serdecznością wspominając życzliwość Pani Prezydent Ewy Łowkiel.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor nastąpiła część poświęcona uczniom klas I i II - Były gratulacje i wyróżnienia dla najlepszych . Adam Labuhn z kl. IC otrzymał nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poziomie klas pierwszych i drugich, czyli Julia Dąbrowska z kl. IB oraz Aleksandra Bober i Anna Tokarska z kl. II D odebrali ufundowane przez Radę Rodziców finansowe  nagrody.

Z rąk pani Dyrektor w asyście wychowawców,  uczniowie, którzy spełnili wysokie wymagania edukacyjne, otrzymali dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem.

Następnie p. Barbara Buller wygłosiła w imieniu nauczycieli laudację na cześć Pani Dyrektor, podkreślając  zasługi, osiągnięcia, sukcesy, a nade wszystko przyjazny uczniom i nauczycielom sposób sprawowania szkolnej władzy. Mówiła o dbałości o szkołę,  trosce o uczniów, dobrych kontaktach z nauczycielami, o tym, że pod jej kierownictwem szkoła szybko się rozwijała, zyskując miano środowiska sprzyjającego nauce, w którym panuje dobry klimat, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Gromkie brawa, które wybrzmiały po słowach Dzisiaj za to wszystko, co zrobiła Pani dla Szkoły,  dla nas i za to, jaka Pani była – dziękujemy” były niczym podpis wszystkich zebranych pod słowami mowy pochwalnej.

 

 

Z gratulacjami i podziękowaniami pospieszyli uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy administracji, oficjalni goście …

 

 

Pięknym dopełnieniem uroczystości były wokalne występy absolwentów: Pawła Jeki i Marty Turzyńskiej oraz uczennicy Karoliny Mazur.

Wśród okolicznościowych przemówień zwróciły uwagę słowa absolwentki pierwszego rocznika IX Liceum Ogólnokształcącego – Doroty Heizy- Wojciechowskiej, która przywołując swoje dobre doświadczenia sprzed lat, z sympatią mówiła o teraźniejszości Szkoły, do której obecnie uczęszcza jej córka.

 

Podczas gdy młodzież rozchodziła się do klas na spotkanie z wychowawcami, Pani Dyrektor uśmiechnięta i wzruszona jednocześnie, wciąż przyjmowała życzenia, podziękowania i kwiaty. I taką Ją zapamiętamy …